Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện dưới đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web http://www.handrtech.com và tất cả các nội dung, dịch vụ và sản phẩm có tại hoặc thông qua trang web (cùng với Trang web). Trang web do Handrtech (“Handrtech” sở hữu và vận hành). Website được cung cấp theo sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong đây và tất cả các quy tắc, chính sách (bao gồm, nhưng không giới hạn, Chính sách Bảo mật của Handrtechs) và các thủ tục có thể được xuất bản theo thời gian trên trang web này Bởi Handrtech (gọi chung là “Thỏa thuận”).

Vui lòng đọc Thoả thuận này cẩn thận trước khi truy cập hoặc sử dụng Website. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các điều khoản và điều kiện này được coi là một đề nghị của Handrtech, việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Website chỉ dành cho những cá nhân có ít nhất 13 tuổi.

1. Http://www.handrtech.com Tài khoản và Trang web của bạn. Nếu bạn tạo blog / trang web trên Website, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và blog của mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản và bất kỳ hành động nào khác liên quan đến blog. Bạn không được mô tả hoặc gán các từ khoá cho blog của bạn theo cách gây hiểu nhầm hoặc bất hợp pháp, bao gồm cả cách thức nhằm mục đích thương mại về tên hoặc danh tiếng của người khác, và Handrtech có thể thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ mô tả hoặc từ khoá nào mà nó coi là không phù hợp hoặc bất hợp pháp, Nếu không có khả năng gây ra trách nhiệm Handrtech. Bạn phải thông báo ngay cho Handrtech về bất kỳ việc sử dụng trái phép blog, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Handrtech sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi hay thiếu sót nào của Bạn, bao gồm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do hành vi hoặc thiếu sót đó.

2.Trách nhiệm của Người đóng góp. Nếu bạn vận hành một blog, bình luận về blog, đăng nội dung lên Website, đăng liên kết trên Website, hoặc bằng cách khác làm cho (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào làm được) các tài liệu có sẵn bằng Website (bất kỳ tài liệu, “Nội dung” ), Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và bất kỳ tác hại nào phát sinh từ Nội dung đó. Đó là trường hợp không kể nội dung được đưa ra là văn bản, đồ họa, tệp tin âm thanh hay phần mềm máy tính. Bằng cách cung cấp Nội dung có sẵn, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Việc tải xuống, sao chép và sử dụng Nội dung sẽ không xâm phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào;
  Nếu chủ sở hữu của bạn có quyền sở hữu trí tuệ mà bạn tạo ra, bạn có (i) nhận được sự cho phép từ người sử dụng lao động để đăng hoặc cung cấp Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc (ii) được miễn Tất cả các quyền trong hoặc đối với Nội dung;
 • Bạn đã hoàn toàn tuân thủ bất kỳ giấy phép của bên thứ ba liên quan đến Nội dung và đã làm tất cả những điều cần thiết để vượt qua thành công cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản yêu cầu;
 • Nội dung không chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi rút, sâu, phần mềm độc hại, ngựa thành Trojan hoặc các nội dung độc hại hoặc phá hoại khác;
 • Nội dung không phải là spam, không phải là máy hoặc ngẫu nhiên tạo ra, và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của bên thứ ba hoặc tăng xếp hạng các công cụ tìm kiếm của các trang web bên thứ ba hoặc các hành vi phi pháp khác Như lừa đảo) hoặc gây hiểu nhầm người nhận về nguồn tài liệu (như giả mạo);
 • Nội dung không phải là nội dung khiêu dâm, không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực đối với cá nhân hoặc tổ chức, và không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Blog của bạn không nhận được quảng cáo thông qua các tin nhắn điện tử không mong muốn như liên kết thư rác trên các nhóm tin, danh sách email, các blog và các trang web khác và các phương pháp quảng cáo không được yêu cầu tương tự;
 • Blog của bạn không được đặt tên theo cách gây hiểu lầm cho độc giả của bạn khi nghĩ rằng bạn là một người hoặc công ty khác. Ví dụ: URL hoặc tên blog của bạn không phải là tên của một người không phải là bạn hoặc công ty không phải của chính bạn; Và
  Bạn có, trong trường hợp Nội dung bao gồm mã máy tính, phân loại chính xác và / hoặc mô tả loại, tính chất, sử dụng và hiệu quả của các tài liệu, dù được yêu cầu bởi Handrtech hoặc bằng cách khác.
 • Bằng cách gửi Nội dung lên Handrtech để đưa vào Website của bạn, bạn cho Handrtech một giấy phép trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền và không độc quyền để tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh và xuất bản Nội dung chỉ nhằm mục đích hiển thị, phân phối và quảng bá blog của bạn . Nếu bạn xóa Nội dung, Handrtech sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để xoá nó khỏi Website, nhưng bạn thừa nhận rằng việc lưu trữ tạm thời hoặc tham chiếu đến Nội dung có thể không được thực hiện ngay lập tức.

Không giới hạn bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào, Handrtech có quyền (mặc dù không phải là nghĩa vụ), theo ý của Handrtechs (i) từ chối hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào, theo quan điểm hợp lý của Handrtechs, vi phạm chính sách Handrtech hoặc ở bất kỳ (Ii) chấm dứt hoặc từ chối việc truy cập và sử dụng Website đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vì bất kỳ lý do nào, theo quyết định của Handrtechs. Handrtech sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã trả trước đó.

3.Thanh toán và Gia hạn.

Các điều khoản chung.

Bằng cách chọn sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý trả cho Handrtech lệ phí đăng ký một lần và / hoặc hàng tháng hoặc hàng năm được chỉ ra (các điều khoản thanh toán bổ sung có thể được bao gồm trong các thông tin liên lạc khác). Thanh toán đăng ký sẽ được tính trên cơ sở trả trước vào ngày bạn đăng ký Nâng cấp và sẽ bao gồm việc sử dụng dịch vụ đó trong khoảng thời gian đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm như được chỉ định. Thanh toán không được hoàn lại.

Tự động gia hạn.

Trừ khi bạn thông báo Handrtech trước khi kết thúc thời hạn đăng ký mà bạn muốn hủy đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn cho phép chúng tôi thu phí thuê bao hàng năm hoặc hàng tháng theo đăng ký đó (cũng như bất kỳ khoản thuế nào) Sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán khác mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn. Nâng cấp có thể được hủy bỏ bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu của bạn đến Handrtech bằng văn bản.

4.Dịch vụ.

Lệ phí; Thanh toán. Bằng cách đăng ký tài khoản Dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho Handrtech phí thiết lập và phí định kỳ. Các khoản phí áp dụng sẽ được lập hoá đơn từ ngày dịch vụ của bạn được thiết lập và trước khi sử dụng các dịch vụ đó. Handrtech có quyền thay đổi các điều khoản và lệ phí thanh toán sau ba mươi (30) ngày trước khi thông báo bằng văn bản cho bạn. Bạn có thể hủy bất kỳ dịch vụ nào bất cứ lúc nào vào ba mươi (30) ngày bằng văn bản thông báo cho Handrtech.

Ủng hộ. Nếu dịch vụ của bạn bao gồm quyền truy cập vào hỗ trợ email ưu tiên. “Hỗ trợ qua email” có nghĩa là khả năng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email bất kỳ lúc nào (với sự nỗ lực hợp lý của Handrtech để phản hồi trong vòng một ngày làm việc) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ VIP. “Ưu tiên” có nghĩa là hỗ trợ sẽ được ưu tiên hơn hỗ trợ cho người sử dụng các dịch vụ tiêu chuẩn hoặc miễn phí http://handrtech.com. Tất cả các hỗ trợ sẽ được cung cấp phù hợp với các quy trình, thủ tục và chính sách của dịch vụ tiêu chuẩn Handrtech.

5.Trách nhiệm của Khách truy cập Website. Handrtech đã không xem xét, và không thể xem lại, tất cả các tài liệu, bao gồm cả phần mềm máy tính, được đăng lên trang web, và do đó không thể chịu trách nhiệm về nội dung, sử dụng hoặc hiệu quả của nội dung đó. Bằng cách vận hành Website, Handrtech không đại diện hoặc ngụ ý rằng nó xác nhận tài liệu đã đăng hoặc tin rằng tài liệu đó là chính xác, hữu ích hoặc không có hại. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính khỏi virus, sâu, Trojan, và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Trang web có thể chứa nội dung xúc phạm, khiếm nhã, hoặc gây khó chịu, cũng như nội dung có chứa các thông tin không chính xác về mặt kỹ thuật, lỗi đánh máy, và các lỗi khác. Trang web cũng có thể chứa tài liệu vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của bên thứ ba hoặc việc tải xuống, sao chép hoặc sử dụng tài liệu đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung đã nêu hoặc chưa xác định. Handrtech không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng bởi khách truy cập của Website, hoặc từ bất kỳ tải của những khách truy cập của nội dung có đăng.

6.Nội dung được đăng trên trang web khác. Chúng tôi đã không xem xét, và không thể xem lại, tất cả các tài liệu, bao gồm phần mềm máy tính, được cung cấp thông qua các trang web và các trang web mà http://handrtech.com các liên kết, và liên kết đến http://handrtech.com. Handrtech không kiểm soát các trang web và trang web không phải của Handrtech và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc sử dụng của chúng. Bằng cách liên kết tới trang web hoặc trang web không Handrtech, Handrtech không đại diện hoặc ngụ ý rằng nó xác nhận trang web hoặc trang web đó. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cần thiết để bảo vệ bản thân và hệ thống máy tính khỏi virus, sâu, Trojan, và các nội dung có hại hoặc phá hoại khác. Handrtech không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web và trang web không phải của Handrtech.

7.Chính sách Vi Phạm Bản Quyền và DMCA. Khi Handrtech yêu cầu những người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mình, nó tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu nằm trên hoặc liên kết bởi http://handrtech.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn được khuyến khích thông báo cho Handrtech theo Chính sách Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ của Handrtechs (“DMCA”). Handrtech sẽ trả lời tất cả các thông báo như vậy, bao gồm cả yêu cầu hoặc phù hợp bằng cách xóa tài liệu vi phạm hoặc vô hiệu hóa tất cả liên kết đến tài liệu vi phạm. Handrtech sẽ chấm dứt việc truy cập và sử dụng Trang web của khách truy cập nếu trong những trường hợp thích hợp, khách truy cập được xác định là người vi phạm lặp lại bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Handrtech hoặc những người khác. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, Handrtech sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ số tiền nào đã trả trước cho Handrtech.

8.Sở hữu trí tuệ. Thỏa thuận này không chuyển từ Handrtech cho bạn bất kỳ Handrtech hoặc sở hữu trí tuệ bên thứ ba, và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với tài sản đó sẽ vẫn giữ nguyên (giữa các bên) với Handrtech. Handrtech, http://www.handrtech.com, biểu tượng của http://handrtech.com, và tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng được sử dụng cùng với http://handrtech.com hoặc Website là các nhãn hiệu hoặc đăng ký Thương hiệu của nhà cung cấp Handrtech hoặc Handrtechs. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng được sử dụng cùng với Trang web có thể là nhãn hiệu của bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Trang Web không cho phép bạn sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu Handrtech hoặc bên thứ ba nào.

9.Quảng cáo. Handrtech có quyền hiển thị quảng cáo trên blog của bạn trừ khi bạn đã mua một tài khoản quảng cáo miễn phí.
Ghi nhận. Handrtech có quyền hiển thị các liên kết phân bổ như ‘Blog at http://handrtech.com,’ tác giả chủ đề, và phân bổ font trong footer blog hoặc thanh công cụ của bạn.

10.Sản phẩm Đối tác. Bằng cách kích hoạt một sản phẩm đối tác (ví dụ chủ đề) từ một trong các đối tác của chúng tôi, bạn đồng ý với điều khoản dịch vụ của đối tác đó. Bạn có thể chọn không tham gia điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách kích hoạt sản phẩm đối tác.

11.Tên miền. Nếu bạn đang đăng ký tên miền, sử dụng hoặc chuyển nhượng một tên miền đã đăng ký trước đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng tên miền cũng phải tuân theo các chính sách của Tổng công ty Internet về tên gọi và số phân bổ (ICANN) Quyền đăng ký và Trách nhiệm.

12.Thay đổi. Handrtech có quyền, theo ý của mình, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Trách nhiệm của bạn là kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó. Handrtech cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua Website (bao gồm, việc phát hành các công cụ và nguồn lực mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

13.Chấm dứt. Handrtech có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Website bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này hoặc tài khoản http://handrtech.com của mình (nếu có), bạn có thể bỏ qua bằng cách sử dụng Trang web. Mặc dù đã nêu ở trên, nếu bạn có một tài khoản trả phí, Handrtech chỉ có thể bị chấm dứt bởi Handrtech nếu bạn vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không khắc phục được sự vi phạm trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Handrtechs thông báo cho bạn; Với điều kiện, Handrtech có thể chấm dứt Website ngay lập tức như là một phần của một dịch vụ chung của chúng tôi đóng cửa. Tất cả các điều khoản của Hiệp định này mà theo bản chất của chúng nên tồn tại sau khi chấm dứt sẽ tiếp tục chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

14.Từ chối bảo hành. Website được cung cấp “như hiện tại”. Handrtech và các nhà cung cấp và người cấp phép của mình từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Không Handrtech cũng không phải là nhà cung cấp và người cấp phép của nó, làm cho bất kỳ bảo đảm rằng Website sẽ không có lỗi hoặc truy cập vào đó sẽ được liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng bạn tải xuống, hoặc bằng cách khác lấy nội dung hoặc dịch vụ thông qua, Trang web theo ý của bạn và rủi ro.

15.Trách nhiệm hữu hạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, Handrtech, hoặc các nhà cung cấp hoặc người cấp phép sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào của thỏa thuận này theo bất kỳ hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm pháp lý hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng nào khác đối với (i) bất kỳ tổn thất đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả; (Ii) chi phí mua sắm cho các sản phẩm thay thế hoặc dịch vụ thay thế; (Iii) cho việc gián đoạn sử dụng, mất mát hoặc tham nhũng dữ liệu; Hoặc (iv) đối với bất kỳ khoản tiền nào vượt quá lệ phí bạn phải trả cho Handrtech theo hợp đồng này trong thời gian 12 tháng trước khi có hành động. Handrtech sẽ không có trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự thất bại hoặc trì hoãn do những vấn đề vượt quá sự kiểm soát hợp lý của chúng. Những điều trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị luật pháp áp dụng.

16.Đại diện Tổng quát và Bảo hành. Bạn đại diện và đảm bảo rằng (i) việc bạn sử dụng Trang web sẽ tuân theo Chính sách Bảo mật của Handrtech, với Thỏa thuận này và với tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào ở quốc gia, , Hoặc khu vực khác của chính phủ, liên quan đến hành vi trực tuyến và nội dung chấp nhận được, và bao gồm tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật xuất khẩu từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia mà bạn cư trú) và (ii) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm Lạm dụng sai quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

17.Sự bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Handrtech, nhà thầu và người cấp phép của công ty, và các giám đốc, nhân viên, nhân viên và đại lý tương ứng của họ từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại và chi phí, kể cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web, Bao gồm nhưng không giới hạn ở vi phạm Thỏa thuận này của bạn.

18.Linh tinh. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thoả thuận giữa Handrtech và bạn liên quan đến vấn đề này và chỉ có thể được sửa đổi bởi văn bản sửa đổi có chữ ký của một nhà quản lý có thẩm quyền của Handrtech hoặc bằng cách đăng lên bởi Handrtech của một phiên bản sửa đổi. Trừ khi luật pháp hiện hành, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web nào sẽ bị chi phối bởi luật của Chicago, Illinois, không bao gồm các điều khoản xung đột về luật pháp, và địa điểm thích hợp cho bất kỳ tranh chấp nào Phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ tòa án nào của cùng sẽ là tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Houston, Texas. Trừ các yêu cầu bồi thường cho các yêu cầu bồi thường hợp pháp hoặc yêu cầu bồi thường hợp pháp hoặc yêu cầu bồi thường về quyền sở hữu trí tuệ (có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền mà không có đăng trái phiếu), mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận này sẽ được giải quyết cuối cùng theo Các Quy tắc Trọng tài toàn diện của Trọng tài Trọng tài và Dịch vụ hòa giải, Inc. (“JAMS”) do ba trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc đó. Trọng tài sẽ diễn ra tại Chicago, Illinois bằng tiếng Anh và quyết định trọng tài có thể được thi hành tại bất kỳ tòa nào. Bên thắng kiện trong bất kỳ hành động hoặc tiến trình thi hành Thỏa thuận này sẽ được hưởng các khoản chi phí và phí luật sư. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị giữ là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu là phản ánh ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Việc từ bỏ bởi bất kỳ bên nào về thời hạn hoặc điều kiện của Hợp đồng này hoặc bất kỳ vi phạm nào của nó, sẽ không từ bỏ thời hạn hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó. Bạn có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Hợp đồng này cho bất kỳ bên nào đồng ý và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của nó; Handrtech có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Hợp đồng này mà không có điều kiện. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và sẽ đảm bảo cho lợi ích của các bên, người kế nhiệm và người được phép của họ.