Chính sách bảo mật

Handrtech (“Handrtech”) hoạt động http://www.handrtech.com và có thể hoạt động các trang web khác. Chính sách của Handrtechs là tôn trọng quyền riêng tư của bạn đối với bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập được trong khi điều hành trang web của chúng tôi.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web khác, Handrtech thu thập thông tin không xác định cá nhân theo loại mà trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu, và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của Handrtech trong việc thu thập thông tin nhận dạng không phải là cá nhân là nhằm hiểu rõ hơn về cách khách truy cập Handrtechs sử dụng trang web của họ. Đôi khi, Handrtech có thể phát hành thông tin không xác định cá nhân trong tổng thể, ví dụ bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

Handrtech cũng thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân có tiềm năng như các địa chỉ Giao thức Internet (IP) dành cho người dùng đã đăng nhập và cho người dùng để lại ý kiến ​​trên http://handrtech.com blogs / sites. Handrtech chỉ tiết lộ địa chỉ IP người dùng và người nhận xét trong cùng tình huống mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ các địa chỉ IP và địa chỉ email của người bình luận được hiển thị và tiết lộ cho các quản trị viên của blog / trang web có bình luận Còn lại.

Tập hợp thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào trang web của Handrtechs chọn tương tác với Handrtech theo những cách đòi hỏi Handrtech phải thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Handrtech thu thập phụ thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại http://handrtech.com để cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia giao dịch với Handrtech được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân và thông tin tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, Handrtech thu thập thông tin đó chỉ trong chừng mực cần thiết hoặc thích hợp để hoàn thành mục đích tương tác của khách truy cập với Handrtech. Handrtech không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những gì được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với sự cảnh báo rằng nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động nhất định liên quan đến trang web.

Thống kê tổng hợp

Handrtech có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào các trang web của mình. Handrtech có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, Handrtech không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những gì được mô tả dưới đây.

Bảo vệ Một số Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Handrtech chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân của nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết mà (i) cần biết thông tin đó để xử lý thay mặt Handrtechs hoặc cung cấp các dịch vụ có tại các trang web của Handrtechs, Và (ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức trực thuộc có thể ở bên ngoài nước bạn; Bằng cách sử dụng trang web của Handrtechs, bạn đồng ý chuyển thông tin đó cho họ. Handrtech sẽ không cho thuê hoặc bán các thông tin xác định cá nhân và xác định cá nhân có tiềm năng cho bất cứ ai. Handrtech chỉ tiết lộ những thông tin nhận diện cá nhân và nhận dạng cá nhân chỉ để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi Handrtech tin tưởng rằng việc tiết lộ là Cần thiết hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Handrtech, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của một trang web Handrtech và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, Handrtech thỉnh thoảng có thể gửi cho bạn một email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu thập ý kiến ​​phản hồi của bạn, hoặc chỉ giữ cho bạn được cập nhật với những gì đang xảy ra với Handrtech và các sản phẩm. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi bảo lưu quyền xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác. Handrtech thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý cần thiết để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc hủy hoại thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Bánh quy

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi lần khách truy cập trả về. Handrtech sử dụng các cookie để giúp Handrtech xác định và theo dõi khách truy cập, cách sử dụng trang web Handrtech của họ và sở thích truy cập trang web của họ. Khách hàng của Handrtech không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên thiết lập trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của Handrtechs, với nhược điểm là các tính năng nhất định của trang web Handrtechs có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự trợ giúp của cookie.

Chuyển giao doanh nghiệp

Nếu Handrtech hoặc phần lớn tài sản của nó bị mua lại hoặc trong trường hợp không thể xảy ra khi Handrtech ngừng hoạt động hoặc bị phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng những chuyển khoản đó có thể xảy ra và bất kỳ người thâu tóm nào của Handrtech vẫn có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được gửi tới người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể thiết lập cookie. Các cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được quan tâm nhất đối với bạn. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của Handrtech và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, Handrtech có thể thay đổi Chính sách Bảo mật của nó theo thời gian, và theo ý của Handrtechs. Handrtech khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của nó. Nếu bạn có tài khoản http://handrtech.com, bạn cũng có thể nhận được cảnh báo thông báo cho bạn về những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có thay đổi trong Chính sách Bảo mật này sẽ tạo thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.